Phòng khách sạn

Hãy lựa chọn phòng thích hợp với bạn

Phòng lớn

Giường2 giường đôi
Tối đa4 Người
Kích thước phòng35m2
Khởi điểm340,000đ / Ngày
Kiểm tra chi tiết

Phòng trung – 2G Đơn

Giường2 Giường đơn
Tối đa3 Người
Kích thước phòng30m2
Khởi điểm280,000đ / Ngày
Kiểm tra chi tiết

Phòng Trung – 1G Đôi

Giường1 giường đôi
Tối đa3 Người
Kích thước phòng30 m2
Khởi điểm280,000đ / Ngày
Kiểm tra chi tiết

PHÒNG NHỎ

Giường1 giường đôi
Tối đa2 Người
Quan sátVườn cây xanh
Kích thước phòng25m2
Khởi điểm220,000đ / Ngày
Kiểm tra chi tiết